Verkendagen

Als je interesse hebt in pionieren, dan is de verkendag iets voor jou.

Ben je benieuwd naar wat pionieren is? Of loop je met ideeën rond om te gaan pionieren? Dan is een verkendag iets voor jou! Op een verkendag pionieren wordt je breed geïnformeerd over pionieren: Je krijgt een overzicht van de laatste ontwikkelingen op pioniersgebied, er wordt uitgelegd wat pionieren wel en niet is en je krijgt informatie over hoe je zelf zou kunnen beginnen.

Op een verkendag is ook altijd een pionier aanwezig die iets vertelt over zijn of haar pioniersplek. Zo krijg je meteen een beeld van hoe pionieren er in de praktijk uit ziet. Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de pionier.

shutterstock_731046109

Een regionale verkendag kent altijd een middag- en een avondprogramma. Het middagprogramma is bedoeld voor de betaalde krachten in de kerk: predikanten, kerkelijk werkers, jeugdwerkers etc. Het avondprogramma is voor kerkenraadsleden en geïnteresseerde gemeenteleden.

Hieronder vind je de actuele agenda:

  • Op zondag 23 juni 2019 in Gouda, De Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314. Dit is een verkendag speciaal gericht op iedereen die interesse heeft in het starten van een interculturele pioniersplek.
    • Van 14.00-15.00 viering van de pioniersplek ICF Gouda.
    • Van 15.00-16.00 informatie over pionieren en gelegenheid tot het stellen van vragen
    • Op deze dag is pionier Mavis Klaver van pioniersplek ICF Gouda aanwezig om over haar pioniersplek te vertellen.
    • Voor vragen of meer informatie neem contact op met Christiaan Cevaal. Aanmelden kan door hier te klikken.

Het is nodig je aan te melden voor één van deze regionale verkendagen.

Mocht je meer willen weten over de verkendagen, of meer informatie willen over pionieren, neem dan gerust contact op met Christiaan Cevaal. Mail hiervoor naar c.cevaal@protestantsekerk.nl of bel naar 06-15908550.