Samenwerkingspartners

Inmiddels zijn zo’n honderd pioniersplekken door heel Nederland van start gegaan. Er zijn veel organisaties die dit mogelijk maken en steun bieden aan pioniersteams. Van training tot subsidies.

Bij (de voorbereiding op) het pionieren is er inhoudelijke ondersteuning beschikbaar. Deze steun wordt geboden door JOP, de IZB en het Evangelisch Werkverband.  Er zijn verschillende pioniersplekken in een multiculturele setting. Sommige van deze pioniersplekken zijn ook betrokken bij Intercultural Church Plants (ICP)Op Goed Gerucht is netwerk van predikanten, ook zij zijn betrokken bij pionieren en vertegenwoordigd in het landelijk team.

De Maatschappij van Welstand is een vereniging voor ondersteuning van het protestantisme. Ze geven financiële steun aan pioniersplekken. Vraag je startbegeleider hiernaar als je daarover meer wilt weten. Kerklab is een interkerkelijk platform voor samenwerking en uitwisseling rond kerkplanting in Nederland, ook hier bestaan goede relaties mee. Ook is er samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede en de Protestantse Theologische Universiteit.

IZB logo
Logo CHE (download)  Logo PTHU (download)
Kerklab
Maatschappij van Welstand2 LogoEWV (klein)
 Op goed gerucht