Vriendenkring voortrekker

Een persoonlijke vriendenkring die financiële steun geeft aan de voortrekker(s)

BoeidendDe voortrekker van de pioniersplek voorziet in eigen onderhoud door middel van een vriendenkring. Dit zijn persoonlijke contacten. De voortrekker communiceert op persoonlijke voet met deze achterban. Dit is een veel voorkomend model onder zendelingen (binnen- en buitenland).

Voor- en nadelen van dit model

Voordeel van dit model: de pioniersplek heeft beschikking over een (fulltime) kracht, zonder personele kosten op te nemen in de begroting (low budget). Een ander voordeel: de voortrekker zal proactief zijn in resultaten behalen, omdat het belangrijk is dit met zijn achterban te delen. En: de voortrekker is organisatorisch sterk, relationeel en een netwerker. Dit zijn goede eigenschappen voor een voortrekker van een pioniersplek en noodzakelijk om een vriendenkring te onderhouden.

Een nadeel van dit model: als de voortrekker vertrekt, zijn er geen financiële middelen om een andere voortrekker in dienst te nemen. De voortrekker neemt de vriendenkring mee. Nog een nadeel: De vriendenkring van de voortrekker is vaak meer geïnteresseerd in het wel en wee van de voortrekker. In mindere mate met het werk (pioniersplek). De voortrekker moet zich in ieder geval extra inspannen om de eigen vrienden ook tot tot vrienden van de pioniersplek te maken. En tenslotte: de voortrekker is niet (financieel) afhankelijk van de pioniersplek of een bestuurlijk orgaan. Deze kan makkelijk zijn eigen weg gaan, moeilijker leiding/ sturing aan te geven (de achterban van de voortrekker van de pioniersplek kan de pioniersplek als werk/ persoonlijke bediening van voortrekker beschouwen).

Voorbeelden van dit model

De voortrekkers van Boeiend! Feijenoord in Rotterdam, Taste! in Delft, ICP Nederland en voorheen ICF Veenendaal passen dit model met succes toe.