Vriendenkring pioniersplek

Een vriendenstichting die de pioniersplek structureel gaat steunen

KerkopdeKopHet verschil met het vorige model is, dat hier de  plek en niet de voortrekker gesteund wordt. Het model is vergelijkbaar met dat van musea en andere culturele instellingen, die eigenlijk allemaal een ‘Vrienden van .. Stichting’  hebben. In dit model wordt een beroep gedaan op mensen die de plek een warm hart toedragen en vaak staat er iets tegenover: een jaarlijks evenement of iets anders leuks. Het kan ook een manier zijn om bepaalde nadelen van het voorgaande model te ondervangen. In feite worden beide modellen dan gecombineerd.

Voor- en nadelen van dit model

Aan dit model zitten vooral voordelen, zo lijkt het. Er ontstaat een achterban waar een beroep op gedaan kan worden, zeer waarschijnlijk ook als het om voorbede gaat. Er zijn situaties waarin het niet anders kan, maar een risico van extern geld is altijd beperkt eigenaarschap bij de eigen groep. Nog een nadeel is de extra bestuurlijke en administratieve last van een stichting. Hetzelfde principe kan ook toegepast worden met een bankrekening van de zendende gemeente, maar dan kan zeggenschap een issue worden. Ook kan bij de achterban twijfel ontstaan of de bijdrage wel echt volledig ten goede komt aan de pioniersplek.

Voorbeelden van dit model

Kerk op de Kop en Windkracht 3.0 in Noordwijk zijn twee van het groeiend aantal pioniersplekken die dit model toepassen als een van hun financieringsmodellen.

Als je vragen hebt over dit financieringsmodel kun je contact opnemen met Hendrik Klaver (Kerk op de Kop): hendrik@kerkopdekop.nl of 06-46954046.