Low-budget kerk

Het ontwikkelen van een low-budget kerk met nauwelijks uitgaven

YoursIn dit model zit de winst vooral aan de kant van de kostenbeheersing. In de praktijk betekent dit dat volop gebruik wordt gemaakt van beschikbare middelen: ruimtes (huiskamers, gratis zaaltjes), mensen (vrijwilligers, vriendengroep), spullen en materialen.

Voor- en nadelen van dit model

De voordelen van dit model zijn evident: wat er niet uitgaat hoeft er ook niet in te komen! De pioniers reizen licht en dat kan snelheid geven. Een nadeel kan zijn dat het allemaal wat te informeel en te licht blijft.

Er zijn aantal redenen waarom we (Yours!) kiezen voor de low-budget kerk:

Enerzijds brengt geld werk met zich mee. Je moet een deugdelijke administratie aanleggen, bijhouden wat je uitgaven zijn en periodiek bespreken hoe het gaat met de financiën. Kortom één persoon is veel tijd kwijt met periodiek bijhouden van administratie en deze kan dus een kleinere of geen bijdrage leveren aan het pionieren. Er komt dus meer tijd vrij voor waar het echt om gaat bij het pionieren!

Anderszijds maakt het mensen creatiever in het bedenken van oplossingen die geen geld kosten en ook nog wat extra’s toevoegen qua sfeer (huiselijke sfeer bij iemand thuis) of in het café (waar je dan zichtbaar bent als kerk wat ook nog weer mooie gesprekken op kan leveren).

Een ander belangrijk argument is dat er geen geld is voor beroepskrachten en dat we dus alle taken zelf uit moeten voeren. Dit maakt het in mijn beleving veel duurzamer en toekomstbestendiger. Je ziet toch vaak als de beroepskracht wegvalt alles uit elkaar valt. Iedereen is zo gewend dat beroepskracht (predikant of kerkelijk werker) de motor is.

Een voorbeeld van dit model

Yours! in Drachten is een voorbeeld van een pioniersplek waar dit model wordt toegepast. Als je vragen hebt over dit financieringsmodel kun je met hen contact opnemen: janneke.plantinga@zonnet.nl of telefonisch via 06-42662121.