Nichenetwerken

Om samen met pioniersplekken te leren die veel op jullie lijken

Veel pioniersteams willen ervaringen uitwisselen met soortgelijke teams. Dat kan! De Protestantse Kerk wil dat ook ondersteunen. Je kunt je aansluiten bij een bestaand nichenetwerk, of er zelf een starten.

Met nichenetwerken bieden we pioniersplekken een extra mogelijkheid om van elkaar te leren, en dan met teams die op jullie lijken. Zo kun je lastige uitdagingen en praktische vragen delen met mensen die precies snappen wat je bedoelt.

Bestaande nichenetwerken

Op dit moment zijn er twee bestaande nichenetwerken. Met je pioniersplek kun je je bij deze netwerken aansluiten. Herken je je in de vragen waar deze netwerken met elkaar mee aan de slag zijn, neem dan gerust contact op met hen op.

 1. Nichenetwerk voor multiculturele pioniersplekken Verschillende pioniersplekken ontmoeten elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei vragen en uitdagingen die een multiculturele doelgroep met zich meebrengt. Er komen thema’s aan bod als een geloofsgesprek voeren tussen culturen en interculturele communicatie. Neem contact op met Hans Euser voor meer informatie. Komende bijeenkomsten vinden tijdens de pionierstrainingen in maart en oktober 2020 plaats.
 2. Pioniersgeestnetwerk Tijdens een bijeenkomst van het pioniersgeestnetwerk wordt een nieuw ritueel beproefd, ervaringen gedeeld uit het veld van pionieren in kerk of pioniersplek en theologiseren we met het oog op het ontwikkelen van een ruimzinnige, liberale missiologie. Het pioniersgeestnetwerk komt twee keer per jaar bij elkaar. Neem contact op met Berthe van Soest voor meer informatie of om je aan te melden voor komende bijeenkomsten. Ook kun je je aansluiten bij de besloten Facebookgroep ‘Pioniersgeestnetwerk’.
 3. Vieren & pionieren Op veel pioniersplekken neemt de eredienst een belangrijke plaats in. Het vernieuwende karakter van de pioniersplek roept nieuwe vragen op rondom liturgie, samenkomst en viering. Het nichenetwerk Vieren & pionieren is er om elkaar te ontmoeten en te sparren over de vragen en dilemma’s van het vieren in de eigen context. We bieden pioniersplekken hiermee een extra mogelijkheid om van elkaar te leren, en dan met teams die op jullie lijken. Er kan van alles aan de orde komen: ervaringen, knelpunten en mooie voorbeelden, met betrekking tot vieren. Neem contact op met Jaap van der Giessen voor meer informatie of om je aan te melden voor komende bijeenkomsten.
Nieuw nichenetwerk starten

Bij de start van een nichenetwerk is het belangrijk om helder te verwoorden wat jullie aandachtsgebied is. Je kunt denken aan:

 • Overeenkomstige doelgroepen (bijvoorbeeld tieners, gezinnen, ouderen, multicultureel)
 • Overeenkomstige context (bijvoorbeeld nieuwbouwwijk, klein dorp, achterstandswijk)
 • Overeenkomstige spiritualiteit (bijvoorbeeld vrijzinnig, confessioneel of evangelisch)
 • Overeenkomstige aanpak (bijvoorbeeld monastiek, kliederkerk of leefgemeenschap)
 • Overeenkomstige geografische ligging (bijvoorbeeld alle plekken uit dezelfde plaats)

Woerden

Wat doet een nichenetwerk?

Het eigenaarschap van nichenetwerken ligt bij pioniersplekken zelf. Een nichenetwerk bestaat uit minimaal vijf pioniersteams die een paar keer met elkaar optrekken.

Bij het starten van een nichenetwerk is er vrijheid om te bepalen wat je wilt doen. Je kunt denken aan seminars, samen een weekend weg, intervisie, een Facebookgroep, een digitale nieuwsbrief en webinars. In overleg met het landelijk team pionieren bepaal je hoe het leerproces binnen jouw nichenetwerk vorm krijgt.

Ondersteuning

De Protestantse Kerk ondersteunt nichenetwerken heel graag, want we vinden het belangrijk dat pioniersteams samen leren. Tegelijk ligt het initiatief en eigenaarschap van een nichenetwerk bij de betrokken pioniersplekken. Vanuit de Protestantse Kerk kun je de volgende ondersteuning verwachten:

 • Sparringpartner: vanuit het landelijk team pionieren is iemand beschikbaar als sparringpartner. Hij of zij kan informatie geven over bestaande nichenetwerken en meedenken over de invulling van nieuwe nichenetwerken.
 • Publiciteit: wanneer je wilt kijken of er animo is voor een nichenetwerk, dan kunnen we het idee verspreiden via onze Facebookgroep, de Facebookpagina, de website, en via de digitale nieuwsbrief over pionieren. We dragen zo bij aan de publiciteit.
 • Financiën: per jaar is er € 500,- beschikbaar voor elk nichenetwerk. Dit bedrag kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld sprekers, catering, cursusmateriaal, locatiehuur of techniek. Het
  geld is beschikbaar op declaratiebasis. Wanneer er tien of meer pioniersplekken bij je netwerk aangesloten zijn, neem dan contact op, er is dan meer steun mogelijk.
De eerste stappen

Als je een nichenetwerk wilt starten, dan is het belangrijk om eerst te checken of er al een netwerk is met soortgelijke pioniersteams. Wanneer er nog geen bestaand netwerk is, kun je er zelf een starten. Daarbij kun je de volgende stappen zetten:

 1. Overleggen
  Neem contact op met het landelijk team pionieren. Maarten Atsma is daarvoor de contactpersoon (m.atsma@protestantsekerk.nl) of 030 880 1880. Ga in gesprek over de focus van het nichenetwerk, over wat je praktisch wilt doen en welke ondersteuning je daarbij graag wilt.
 1. Netwerkdeelnemers zoeken
  Als je weet wat je focus is qua niche en wat je ongeveer wilt gaan doen, inventariseer dan welke andere pioniersteams mee willen doen aan dit nieuwe nichenetwerk.
 1. Aanvraag doen
  Als er voldoende belangstelling is, stuur dan een aanvraag voor het starten van een nichenetwerk naar het landelijk team pionieren. Dat kan door de volgende informatie te mailen naar Maarten Atsma:

   

  • de focus van het nichenetwerk
  • hoe het leerproces invulling krijgt
  • welke pioniersplekken willen meedoen
  • gegevens contactpersoon (naam, adres, telefoon, e-mail)
  • rekeningnummer voor eventuele declaraties