Verklaring omtrent gedrag (VOG); gaat dat ons echt helpen?

We horen met regelmaat over seksueel misbruik in de sport, in de kinderopvang, in de jeugdzorg en ook in de kerk. Daarom is het van belang te werken aan een beleid om veilig te pionieren. Adviezen om dat te doen kun je hier vinden. Deze blog gaat in op een onderdeel daarvan; het gebruik van VOG’s.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uit de VOG blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

Binnen de pioniersplek kunnen weerstanden zijn om VOG’s aan te laten vragen. Waarom moet dit? Dit komt bij ons niet voor, we kennen elkaar allemaal. Het komt over als wantrouwen. Wat kost het wel niet?

Waarom toch doen?

Een VOG geeft inderdaad geen garantie dat iemand geen fout gedrag zal vertonen. Iemand kan een strafbaar feit hebben gepleegd waarover geen aangifte is gedaan. Of een strafbaar feit heeft niet tot een veroordeling geleid. Dan krijgt die persoon toch een VOG. Een VOG wordt aan ongeveer 2 op de 1000 personen geweigerd. Dus helemaal voor niets is het ook niet.

Daarnaast komt misbruik van gezag en vertrouwen ook binnen de kerk voor. Gelukkig niet vaak, maar vaak genoeg om toch alert te zijn. Elk slachtoffer is er één te veel. Als pionierplek weet je dat je met het goed nadenken over veilig pionieren je in elk geval het mogelijke gedaan hebt om misbruik te voorkomen.

Een extra overweging is, dat het simpele feit dat je om een VOG vraagt bij betrokkenen een moment van bewustwording creëert: “Hey, ik ga met  kwetsbare mensen werken en daar zijn ze zich op deze plek heel bewust van.”

Hoe kom je eraan?

De aanvraag voor de VOG wordt gedaan bij CBIG, een dienst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vrijwilligers die met mensen in een afhankelijkheidsrelatie werken (bijvoorbeeld groepsleiders, pastoraal werkenden, jeugdwerkers) is de aanvraag gratis. Gratis, op voorwaarde dat je een beleid Veilig Pionieren hebt (zichtbaar op de website). De aanvraag kun je rechtstreek bij het het ministerie doen. Zie hiervoor www.gratisvog.nl.

Lenny van den Brink – Specialist Veilige Kerk en coördinator SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk


Voor meer informatie over ‘veilig pionieren’ kun je terecht op www.protestantsekerk.nl/veiligpionieren.

Of neem contact op door te bellen (030 880 1880) of een mail te sturen naar info@protestantsekerk.nl.