Niet pluis gevoel? Blijf er niet mee zitten

Een pioniersplek is een plek waar je wilt dat iedereen zich prettig voelt. Vaak gaat dat goed, maar soms ook niet. Dat is niet anders dan op een sportclub, in een kerk of op het werk. Om de omgang met elkaar goed te houden maak je afspraken met elkaar. 

In eerdere blogs schreven we al over hoe je met elkaar meer bewust kan worden over veiligheid op je pioniersplek.  Praat met elkaar over elkaars grenzen, spreek omgangsvormen af, en stel een gedragscode op en verdiep je in het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Een vertrouwenspersoon hoort ook in dit rijtje thuis.

Vertrouwenspersonen: waar zijn ze voor?

Een vertrouwenspersoon is er als je een ‘niet pluis’ gevoel hebt over iets dat in de pioniersgroep aan de orde is. Dat kan ongewenst gedrag zijn dat je hebt gezien, of zelf hebt ondervonden. Of discriminatie, fysiek/ psychisch geweld of pesten. Ook bij vermoedens van ongeregeldheden met geld kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Zowel pioniers, leden van het pioniersteam als deelnemers/ bezoekers kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Wat doen ze?

Vertrouwenspersonen luisteren naar degene die contact opneemt. Zij gaan niet op onderzoek uit of alles klopt wat wordt gezegd. Ze doen dus niet aan waarheidsvinding. 

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht tenzij ze iets horen over een ernstig misdrijf (waarbij herhaling te verwachten is). Ze vragen wat de melder wil. Alleen een luisterend oor is soms voldoende, maar een vertrouwenspersoon kan ook adviseren over wat de melder zou kunnen doen, waar deze het meeste baat bij kan hebben. 

Elke situatie is weer anders, in deze routekaart kun je lezen welke stappen een vertrouwenspersoon kan (of moet) doen. De routekaart vind je als pdf op de pagina ‘bouwen aan beleid’ op de site van de Protestantse Kerk.

Vertrouwenspersonen zijn niet betrokken bij de pioniersplek; afstand is goed om te voorkomen dat een vertrouwenspersoon onderdeel van ‘het probleem’ wordt. 

Waar vind ik een vertrouwenspersoon?

Pioniersplekken hebben een band met de plaatselijke gemeente van de Protestantse Kerk. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van deze gemeente. Voor alle kerkelijke gemeenten is het belangrijk dat zij afspraken maken over ‘veilig kerkzijn’ en daar hoort ook een vertrouwenspersoon bij. Deze vertrouwenspersoon is dan ook beschikbaar voor ‘hun’ pioniersplek(ken).

Als plaatselijke gemeenten nog geen afspraken maken over ‘veilig kerkzijn’ en er nog geen vertrouwenspersoon is aangesteld, kunnen pioniersplekken terecht bij de vertrouwenspersoon voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk.

Berendien Bos – vertrouwenspersoon pioniersplekken

b.bos@protestantsekerk.nl