Agenda

Alle data op een rij

Door maatregelen om het corona virus te bestrijden zijn evenementen de komende periode geannuleerd. Zodra er weer ruimte komt en het veilig is, maken we nieuwe data hier bekend.

Verkendagen pionieren (oriëntatie op pionieren)

Als je interesse hebt in pionieren, dan is de verkendag iets voor jou. Je krijgt allerlei informatie over pionieren, een pionier vertelt over zijn/ haar praktijk en je hebt de gelegenheid om door te praten. Je bent van harte welkom!

De volgende verkendagen zijn op:

  • Op woensdag 28 oktober is er een online verkendag met medewerking van Joost van der Spek, pionier van pioniersplek Boeiend!. 
  • Op dinsdag 3 november is er een online verkendag verzorgd door onze samenwerkingspartner Op Goed Gerucht. Naast startbegeleider Jeannet van Doorn, verleend … van pioniersplek … medewerking.
  • Op dinsdag 10 november is er een online verkendag met medewerking van Louise den Hoed, pionier van pioniersplek Licht delen. 
  • Op donderdag 19 november is er een online verkendag met medewerking van Rob van Mourik, pionier van pioniersplek Kliederkerk Spijkenisse. 
  • Op maandag 23 november is er een online verkendag verzorgd door onze samenwerkingspartner de IZB. Naast start- en pionierbegeleider Henk Boerman, verleend … van pioniersplek … medewerking.

Alle online verkendagen bestaan uit een middagsessie van 16.00 tot 17.00 voor predikanten en kerkelijk werkers, en een avondsessie van 20.00 tot 21.00 voor geïnteresseerde kerkenraadsleden en gemeenteleden.

Meld je uiterlijk één week van te voren aan voor één van deze online verkendagen. Dat kun je hier doen.  

Luisterdag (voor startende teams)

Een paar keer per jaar is er een luisterdag voor teams die van start willen gaan met pionieren. Je kunt alleen aan een luisterdag deelnemen wanneer je al contact hebt gehad met een begeleider. Heb je nog geen begeleider? Mail naar Erik Verwoerd.

  • Op zaterdag 3 oktober 2020 is er een luisterdag. (houd deze pagina in de gaten voor meer informatie)
Pionierstraining (voor bestaande pioniersteams)

De training voor pioniersteams die van start zijn gegaan. Deze training vindt eenmalig op verschillende locaties plaat. 

  • Op zaterdag 3 oktober 2020 is een eendaagse pionierstraining, start om 10:00 uur (inloop vanaf 9:30) afrondend met een diner.

Zie hier voor aanmelding en meer informatie. 

Nichenetwerken

In een nichenetwerk kun je ervaringen uitwisselen met soortgelijke teams. Dit is een een extra mogelijkheid om van elkaar te leren.

  • Zodra er nieuwe data bekend zijn, maken we deze hier bekend.
Landelijke pionierbegeleidersdagen

Voor pionierbegeleiders is er twee keer per jaar een landelijke pionierbegeleidersdag.

  • Op woensdag 7 oktober 2020 is er een landelijke dag voor pionierbegeleiders op Nieuw Hydepark: Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn.
Cursus doop en avondmaal

Ben je pionier en geen predikant? Heb je de wens te dopen en avondmaal te vieren op je pioniersplek? Dit is mede mogelijk door deze cursus van drie ochtenden (van 9:30 tot 12:30 uur).

  • Op de vrijdagen 8 en 22 november en 6 december 2019 vond de laatste cursus doop en avondmaal plaats op het Dienstencentrum in Utrecht. We houden je op de hoogte van nieuwe data.