Agenda

Alle data op een rij

Door maatregelen om het corona virus te bestrijden zijn evenementen de komende periode geannuleerd. Zodra er weer ruimte komt en het veilig is, maken we nieuwe data hier bekend.

Verkendagen pionieren (oriëntatie op pionieren)

Als je interesse hebt in pionieren, dan is de verkendag iets voor jou. Je krijgt allerlei informatie over pionieren, een pionier vertelt over zijn/ haar praktijk en je hebt de gelegenheid om door te praten. Je bent van harte welkom!

Zodra er nieuwe data zijn, maken we deze hier bekend.

Alle online verkendagen bestaan uit een middagsessie van 16.00 tot 17.00 voor predikanten en kerkelijk werkers, en een avondsessie van 20.00 tot 21.00 voor geïnteresseerde kerkenraadsleden en gemeenteleden.

Luisterdag (voor startende teams)

Een paar keer per jaar is er een luisterdag voor teams die van start willen gaan met pionieren. Je kunt alleen aan een luisterdag deelnemen wanneer je al contact hebt gehad met een begeleider. Heb je nog geen begeleider? Mail naar Erik Verwoerd.

  • Op zaterdag 12 juni 2021 is er een online luisterdag. Klik hier (PDF) voor de uitnodiging. 
Pionierstraining (voor bestaande pioniersteams)

De training voor pioniersteams die van start zijn gegaan. 

  • Op zaterdag 5 juni 2021 is een online pionierstraining, start om 10:00 uur (inloop vanaf 9:30). Op 26 juni is een terugkommoment. 
Nichenetwerken

In een nichenetwerk kun je ervaringen uitwisselen met soortgelijke teams. Dit is een een extra mogelijkheid om van elkaar te leren.

  • Zodra er nieuwe data bekend zijn, maken we deze hier bekend.
Landelijke pionierbegeleidersdagen

Voor pionierbegeleiders is er twee keer per jaar een landelijke pionierbegeleidersdag.

  • Op woensdag 7 oktober 2020 is er een landelijke dag voor pionierbegeleiders. Dit is een online bijeenkomst. 
Cursus doop en avondmaal

Ben je pionier en geen predikant? Heb je de wens te dopen en avondmaal te vieren op je pioniersplek? Dit is mede mogelijk door deze cursus van drie ochtenden (van 9:30 tot 12:30 uur).

  • Op de vrijdagen 8 en 22 november en 6 december 2019 vond de laatste cursus doop en avondmaal plaats op het Dienstencentrum in Utrecht. We houden je op de hoogte van nieuwe data.